U Stomatološkoj poliklinici Zepter Dental moguće je uraditi sve vrste fiksnih i mobilnih protetskih radova.

Pre  započinjanja protetskog rada potebno je steći uvid u stanje usta i zuba. Na osnovu pregleda i rendgenskih snimaka koje radimo u okviru polikinike, pravimo detaljan plan terapije i izlažemo Vam mogućnosti protetskog zbrinjavanja.

Priprema za protetske radove

Bitan korak u izradi protetskog rada je priprema zuba i desni. Da bi protetske nadoknade trajale dugi niz godina neophodno je da budu postavljene na zdravoj osnovi. Zato je pre svega nekada potrebno uraditi konzervativnu, endodontsku, parodontološku i oralno hiruršku pripremu.

Fiksne nadoknade

Prva faza u izadi fiksnih nadoknada je brušenje zuba. Ukoliko je na zubu koji je predviđen za ovu vrstu nadoknade izvađen živac i pored toga postoji veći gubitak dela krunice zuba, potrebno je pre brušenja ovakav zub nadograditi. Ukoliko je oštećenje krunice manjeg obima, nadogradnju je moguće napraviti korišćenjem fabričkog kočića od titanijuma ili staklenih vlakana u kombinaciji sa kompozitnim materijalom. Ukolko je oštećenje veće, uzima se otisak za nadogradnju koja se u laboratoriji izliva od legure srebra i paladijuma ili legure zlata i nakon toga cementira na oštećeni zub.

Nakon brušenja zuba i uzimanja otiska, izrađujmo privremene krune koje omogućavaju da pacijent tokom perioda potrebnog za izradu definitivnog protetskog rada, ni u jednom trenutku nije bez zuba.

*Metalo-keramičke krunice i mostovi

Metalo keramičke krunice i mostovi su estetske nadoknade koje se sastoje od metalne konstrukcije (jezga) koju pokriva keramika. Metalna konstrukcija daje ovim nadoknadama izuzetnu otpornost i trajnost. Nju izrađujemo isključivo od legura kobalta i hroma (bez nikla, berilijuma, galijuma, indijuma i kadijuma) ili od legura zlata i platine. Keramika koja prekriva metal ima više slojeva od kojih je svaki različite prozirnosti, što ovim nadoknadama daje izgled veoma sličan prirodnim zubima.

Da bi se postigla još bolja estetika, ove nadoknade se mogu izraditi i sa rubom od keramike. Spoljna ivica krune koja se nalazi ispod desni se u ovom slučaju izrađuje od keramike što omogućava da se metalna ivica ne vidi i ukoliko dođe do povlačenja desni.

Kako bismo postigli lakše održavanje oralne higijene metalo-keramičke krune i mostove možemo napraviti tako da sa unutrašnje strane (okrenute ka jeziku ili nepcu) imaju metalnu kragnu širine 2-3mm od ivice desni. U ovom delu nema keramike, a metal je tanak i ispoliran do visokog sjaja, tako da umnogome olakšava čišćenje i smanjuje mogućnost zapaljenja desni. Ovaj metalni deo se ne vidi, tako da ni malo ne ugrožava estetiku.

Pre
1pre
Pre
2pre
Posle
1posle
Posle
2posle

*Keramičke (bezmetalne) krunice i mostovi

Kod keramičkih kruna i mostova jezgro nije od metala već je izrađeno od specijalnih vrsta kristalne keramike koje imaju veliku otpornost približnu metalu. Jezgro ovih nadoknada pravi se od oksida aluminijuma (Alumina, Al2O3) ili oskida cirkonijuma (Cirkonija, ZrO2). Proces izrade jezgra je kompjuterski vođen (CAD-CAM) i time se postiže najveća moguća preciznost. Jezgro se prekriva specijalnim tipom fasetne keramike u više slojeva različite prozirnosti, što u kombinaciji sa jezgrom od cirkonije koje je neprozirne bele boje ili alumnie koja je bela ali dozvoljava prodor svetlosti, pruža najbolji estetski efekat, najsličniji prirodnom zubu.

pre
3pre
pre
4pre
pre
5pre
 posle
3posle
posle
4posle
posle
5posle

*Keramičke fasete

Keramičke fasete su nadoknade koje prekrivaju samo spoljašnju vidljivu površinu zuba. Omogućavaju promenu oblika i položaja zuba i postizanje odličnih estetskih rezultata bez potrebe da se brusi ceo zub.

Mobilne nadoknade

*Totalne i parcijalne pločaste proteze

 Totalne proteze se izrađuju kod potpune bezubosti, odnosno kod pacijenata koji  nemaju zube. Čest problem sa kojima se ova grupa pacijenata susreće jeste da im proteze ne stoje čvrsto u ustima već im ispadaju u toku govora i ishrane. Zato je najbitnija faza u izradi totalne proteze uzimanje funkcionalnog otiska kada se aktivno i pasivno aktiviraju svi misići koji eventualno u toku govora i ishane mogu da pomere protezu sa svog ležišta. Međutim u nekim slučajevima kada je veoma izražena resorpcija alveolarnog grebena, preporučuje se izrada totalne proteze na implantima čime se ostvaruje maksimalna retencija i stabilnost.

Parcijalne pločaste proteze zamenjuju veći broj izgubljenih zuba. Ove proteze su uslovno trajne, i trebale bi biti privremeno rešenje do postizanja uslova za izradu trajne protetske nadoknade. Pošto su izrađene od akriata, moraju imati veću površinu (pokrivaju nepce i unutrašnju sranu grebena donje vilice), i samim tim pružaju manji nivo komfora. Žičanim kukicama se pričvršćiju za prisutne zube, što pruža zadovoljavajuću stabilnost, ali se kukice, ako su u predelu prednjih zuba, mogu videti.

*Skeletirane proteze

Parcijalne skeletirane proteze su maksimalno redukovane proteze koje u svojoj osnovi imaju metalnu konstrukciju (skelet) koja nosi zube. Ova metalna konstrukcija daje ovim protezama otpornost i čvrstoću i omogućava da budu površinski manje i samim tim pružaju veću prijatnost pri korišćenju (prekrivaju samo mali deo nepca u vidu metalne trake širine do 10mm). Livenim kukicama koje su deo skleta se drže za prisutne zube na koje prenose i deo pitiska žvakanja, i na taj način rasterećuju površinu desni na kojima leže, ali se i kod ovih proteza kukice mogu videti.

*Skeletirane proteze sa atečmenima

Kod proteza sa atečmenima (drikerima), kukice su zamenjene preciznim veznmi elementima koji su jednim svojim delom u sastavu proteze, a drugim u sastavu fiksnog protetskog rada (krunice ili mosta). Atečmeni obezbeđuju protezi odličnu stabilnost, a pored toga i estetiku, jer se spoj proteze sa fiksnim delom nadoknade ne vidi.

*Proteze sa teleskop krunama

Ove proteze se pričvršćuju za preostale zube sistemom dvostrukuh teleskop kruna. Unutrašnja kruna je cementirana za zub i izrađena je od zlata, a spoljašnja kruna je u sastavu proteze. Proteze sa teleskop krunama stabilnost postižu trenjem spoljašnje i unutrašnje krune. Estetika koja se postiže ovakvim protezama je takođe odlična.

*Totalna proteza na implantatima

Ovakva proteza, iako je totalna, ima u sebi metalni skelet koji nosi sve zube. Zahvaljujući čvrstoći metalnog skeleta i oslanjanju na implantatima, moguće je protezu maksimalno redukovati tako da ni malo ne prekriva nepce, i time ovaj tip proteze omogućava izvanredan komfor. Proteza se drži uglavnom na 2-4 implantata sistemom Lokatora () čime se postiže izuzetna stabilnost proteze u ustima. Add a verified certificate for pro-essay-writer.com $150 session course will start on january 23, 2017 providers’ details rochester institute of technology is home to leading creators, entrepreneurs, innovators and researchers