Sa razvojem tehnologije, razvile su se i nove mogućnosti nadoknađivanja izgubljenih zuba. Implantati od titanjuma ili legure titanijuma uspešno zamenjuju nedostajući koren zuba i čine odličnu osnovu za sve vrste zubnih nadoknada. Na ovaj način je moguće nadoknaditi jedan ili više zuba, bez potrebe da se bruse susedni zubi. Kod gubitka većeg broja zuba ili svih zuba, moguće je napraviti osnovu za fiksnu protetsku nadoknadu (most) ili protezu kao zamenu za sve zube u vilici. Proteze nošene implantatima nemaju ploču preko nepca i manje prekrivaju vilični greben jer im veza sa implantatima omogućava odličnu stabilnost, što pacijentima pruža mnogo više komfora. Ugradnjom implantata čuva se i postojeća kost jer svojim prisustvom u kosti i prenosom pritiska prilikom žvakanja sa zuba na kost, podstiču cirkulaciju i imanjuju mogućnost gubitka kosti.

Da bi utvrdili da li postoje uslovi za ugradnju implantata, pored osnovnog ortopantomografskog snimka, potrebno je uraditi i poseban 3D snimak regije vilice u kojoj je predviđena ugradnja implantata. Na osnovu tog snimka može se utvrditi da li je količina i oblik kosti povaljan za igradnju implantata. Merenjem se utvrđuje i veličina i vrsta implantata koji može doći u obzir, kao i sama pozicija implantata u kosti.

Sama procedura ugradnje implantata je bezbolna i ne traje dugo. Nakon ugradnje, potrebno je da prođe određeni vremenski period (3-6 meseci) pre izrade same protetske nadoknade, da bi se omogućilo srastanje implantata sa koštanim tkivom.

 Jedna od mogućnosti zbrinjavanja totalne bezubosti:

 

 

U Stomatološkoj Poliklinici ZEPTER DENTAL moguće je ugraditi sledeće implantate:

 

straumannStraumann® (Institut Straumann AG)

 

nobel-biocareNobel Biocare (Replace Select, Brånemark System)

 

astra-techAstra Tech (Dentsply Implants)

 

ihdeIhde (Dr. Ihde Dental AG)