U domenu konzervativnog lečenja u stomatološkoj poliklinici Zepter dental izvode se sve vrste rekonstrukcija oštećenih zuba najkvalitetnijim materijalima (kompoziti, glass-jonomeri, kompomeri, kompozitni  i keramički inlej)

Koriste se materijali sledećih proizvođača: GC Gradia / KerrDental / 3M ESPE

 
 

U terapiji oboljenja zubne pulpe i apeksnog parodoncijuma uz obaveznu upotrebu koferdam-gume koristi se ultrazvučna, ručna i mašinska profile nikl-titanijumska instrumentacija.